Зробити сторіку домашньою
Перейти на головну - www.sokal.lviv.ua               /Сокаль і Сокальщина/
контактипро нас, про проект
книга гостей

Самопоміч Сокальщина :: Обговорення ::26.02.2016


Самопоміч Сокальщина :: Обговорення

Реформування комунальних підприємств житлово-комунального господарства


Головною перешкодою у розвитку комунальних підприємств є досі відчутна пострадянська спадщина.
В Сокалі процес переходу на сучасні методи роботи в комунальних підприємствах відбувається надзвичайно повільно. Відсталість технологій в комунальному господарстві яскраво видно в порівнянні з приватними підприємствами, які більше зацікавлені в економії власних ресурсів і тому шукають будь-які можливості для цього. І що важливо - знаходять їх! Чому ж комунальні підприємства не прагнуть до таких вдосконалень? Відповідь на це питання, на нашу думку, лежить в площині особистої зацікавленості - оскільки комунальні підприємства фінансуються не з власної кишені керівництва і тому зацікавленість, на жаль, зовсім інша. Ще більше поглиблює проблему відсутність контролю та відповідальності за ефективним використанням фінансів та енергоносіїв. Керівництво комунальних підприємств під мотивованим прикриттям органів влади отримує значну свободу дій і користується цим, на жаль, не найкращим чином. Значна пасивність громади лише додатково сприяє цьому.

З огляду на свою монополію та величезний попит на комунальні послуги, комунальні підприємства за логікою мають бути прибутковими, але натомість дають збитковий результат. Єдиним поясненням цього явища може бути лише розкрадання фінансових та матеріальних ресурсів комунальних підприємств. Інших пояснень бути не може. Очевидно, що з таких же корупційних міркувань сформовані всі принципи управління комунальними підприємствами. Керівництво  підприємства з метою безконтрольного використання коштів часто спрямовує замовлення для виконання тих чи інших робіт іншим фірмам. Такі замовлення стосуються в тому числі і простих робіт, які штатні працівники цілком здатні виконати без сторонньої допомоги. Наприклад закуповують контейнери для сміття, хоча в штаті ЖКГ є зварювальник, треба купити лише бляху і кутник, і самому зварити ці контейнери. Економія буде суттєвою, орієнтовно третина вартості.  Тим самим не тільки втрачається контроль над використанням грошей, але й підприємство позбавляється реального прибутку, що в свою чергу відображається на рівні заробітної плати для штатних працівників. При такому управлінні місто отримує лише втрати:
•    населення витрачає власні гроші на послуги, яких майже не отримує;
•    розміщення підрядів на сторонніх фірмах призводить до втрати комунальними підприємствами свого власного прибутку, який є ресурсом для розвитку комунального господарства;
•    в кінцевому результаті житловий фонд, вулиці міста та інженерна інфраструктура неминуче руйнується.

Тобто, відбувається безглуздя - якість життя понижується і одночасно дорожчає.
Варте уваги й те, що збитки комунальних підприємств, завданих корумпованим керівництвом, міська влада компенсує бюджетними коштами. Це є додатковою і надзвичайно суттєвою втратою міського ресурсу розвитку, оскільки рахунок таких бюджетних видатків йде на мільйони гривень. А це ті самі мільйони, які можуть перетворитись на благоустрій та освітлення вулиць, влаштування парків та скверів, розвиток дитячих садочків, бюджетного інвестування в розвиток соціальної інфраструктури, тощо.

Тобто, неякісне управління роботою комунальних підприємств карає громаду тричі:
1.    через неякісну і несвоєчасну послугу,
2.    через неотримання прибутку,
3.    через додаткові витрати з міського бюджету, що в сукупності гальмує розвиток і призводить до погіршення стану міста.

Тільки вдумайтесь - комунальні підприємства, що створені для догляду за містом, навпаки перетворюються для громади на тягар, що лише спалює ресурси.
Коректна реформа ЖКГ має йти двома шляхами одночасно: 1) розвивати додаткові комерційні (платні) послуги (для збільшення доходів); 2) скоротити до необхідного мінімуму витрати невиробничого характеру (не пов’язані безпосередньо з наданням послуги), наприклад, адміністративні витрати. Таку реформу можна започаткувати тут, у Сокалі, і отримавши ефект, перебудувати систему ЖКГ в цілому!

Покрокова реформа ЖКГ включає сім кроків:
1.Зміна керівництва. Безумовним кроком такого реформування має стати заміна керівництва, яке протягом багатьох років яскраво продемонструвало свою «роботу». І не має значення чи це робилось за власною ініціативою керівництва, чи під тиском тогочасної влади.

2. Реорганізація штатного розкладу.
На сьогодні лише на одному підприємстві ЖКГ працює 147 працівників, які коштують місту близько 4 млн.грн. на рік! Але результатом таких витрат все одно залишається занедбане комунальне господарство і несвоєчасність виконання поточних, капітальних та аварійних робіт. Тому необхідно або скорочувати кількість працівників, або завантажувати їх роботою.
Формування ефективного штатного розпису КП, з одного боку забезпечить виконання необхідного обсягу робіт з урахуванням пікових навантажень, а з другого боку буде мінімально необхідним, щоб не завищувати тариф.

Окрім постійних працівників, штатний розпис може враховувати сезонні одиниці, які необхідні КП тільки в певний сезон. Така практика є і ефективно використовується на підприємствах з сезонним циклом, наприклад, у пансіонатах, або аграрних господарствах. На проведення разових робіт КП мають можливість залучати працівників за тимчасовою угодою, або через суміщення посад, що дозволяє не передавати роботи на зовнішніх підрядників, а створити внутрішній міський ринок праці. Наприклад, для КП певну роботу можуть виконати фахівці інших підприємств і установ міста.

Обрахованість і прогнозованість витрат праці кожного робітника КП на кожний вид робіт, дозволять розвивати сектор комерційних послуг КП – послуг, що не входять до тарифу, але можуть бути надані мешканцям за додаткову плату. Це дозволить отримати додаткові кошти на підвищення рівня кваліфікації працівників і розвиток КП.

3. Зміна форми оплати праці. Потрібно відмовитись від окладів, оскільки така форма оплати праці не дає належної мотивації для якісного виконання робіт. Доречним був би перехід на відрядно-преміальну систему оплати праці, де основний заробіток залежить від обсягу виконаної роботи, а премія - від якості роботи. Такий перехід вимагає ґрунтовної підготовки, яку мають провести фахівці в галузі економіки праці. Прямим наслідком такого переходу буде збільшення продуктивності праці, темпів виконання робіт, вчасне та належне надання послуг населенню. Застосування для робітників виробництва відрядно-преміальної системи оплати праці, за якою формується наряд-замовлення, у якому визначений вид робіт, трудомісткість і розмір оплати за його виконання. Виконані замовлення, прийняті замовником, приймаються до нарахування основного заробітку, своєчасність виконання замовлень і відсутність зауважень з боку замовника визначають преміальну частину заробітку, відсутність аварій – бонуси. Для працівників, що безпосередньо не зайняті у наданні послуг, а виконують адміністративні функції необхідна почасово-преміальна система оплати праці, а також чіткий регламент бізнес процесів і система, що визначить показники для преміювання. Для керівного складу найкращою буде система оплати праці, за якою працівник отримує оклад, що складає не більше 50% заробітку, решта – бонуси, що залежать від виконання певних показників і рівня отриманого прибутку.
Для підтримки такої системи оплати праці треба налагодити на високому рівні оперативний і управлінський облік.

4. Формування і узгодження з громадою переліку послуг та їх вартості. Враховуючи різноманітність стану зношеності житлового і нежитлового фонду міста, недостатню потужність КП і низький рівень статків більшості сокальчан, важливо обґрунтовано та виключно індивідуально до кожного будинку підійти до підбору переліку необхідних послуг і періодичності їх надання. Можливо він буде різноманітним для різних категорій житла, можливо він буде різнитися від будинку до будинку, або від сезону до сезону. Важливо, щоб кожна комунальна послуга була коректно обрахована, а перелік і періодичність послуг узгоджувались з громадою. Чинне законодавство таку можливість дає. Зокрема це постанова КМУ №869, від 1.06.2011 яка регламентує перелік послуг, що мають надавати КП. Однак остаточний перелік послуг формує місцева влада в діалозі з громадою.
5. Впровадження оперативно-календарного планування, для ефективного управління поточною діяльністю підприємства. Оперативно-календарне планування дозволить відійти від «ручного» поточного управління роботою працівників, оскільки поточні задачі на конкретну дату будуть сплановані завчасно і скоординовані між підрозділами і окремими робітниками. Така функція передбачена більшістю сучасних облікових програм, для її використання треба буде автоматизувати облік виробничих процесів та засвоїти певні навички облікової роботи на всіх рівнях діяльності.

6.Оновлення та вдосконалення інженерних мереж та їх обладнання, оскільки наші міські мережі на сьогодні вже занадто зношені і не залишають можливості для ефективного функціонування комунального господарства. В сучасних умовах є безліч готових рішень з яких треба лише підібрати такі, що найбільше адаптовані до наших місцевих умов. Впровадивши енергозберігаючі технології, будемо мати значний зиск для міста. Належне виконання цих робіт дозволить отримати значну економію за рахунок уникнення втрат виробничого характеру, що дасть поштовх для отримання додаткових прибутків або скорочення тарифу.
7.Сортування сміття. Зміна підходу до побутових відходів, а саме сприймати «сміття», як «вторинну сировину». Таким чином, налагодження ефективної системи сортування побутових відходів ще на етапі їх збору, гарантовано забезпечить істотну економію витрат в цій сфері. Ця економія в першу чергу відобразиться на зниженні тарифу. Послуги мають охопити як житловий, так і виробничий сектори. Такі дії поступово мають призвести до зникнення таких явищ, як стихійні звалища.

Всі ці заходи є нескладними та цілком доступними. Їх впровадження залежить лише від бажання влади та громади. Такі реформи мають втілитися у життя, інакше комунальні підприємства зазнають остаточного занепаду.

Якщо маєте пропозиції, долучайтесь!

Депутат міської ради
Климців Мар`яна


 

*
 
додому
написати вебмайстру http://www.sokal.lviv.ua
Всі права застережено 2015
09:14, 1 березня 2024 року
При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на Сокаль і Сокальщина обов'язкове. 8-066-37-90-464