** неофіційна сторінка про м.Сокаль і Сокальський район
Зробити сторіку домашньою
Перейти на головну - www.sokal.lviv.ua /Сокаль і Сокальщина/
контактипро нас, про проект
книга гостей
Фотогалерея

Минула доба за менше як 15 хвилин. м.Сокаль
Минула доба
за менше як 15 хвилин.
м.Сокаль


Відеокаталог

Нам цікаво знати:Безкоштовні точки доступу до мережі інтернет від Інтернет та сервіс провайдер

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Google


 
 

Сокаль і Сокальщина : новини ::04.08.2018


НОВИНИ СОКАЛЬЩИНИ

4 серпень 2018 року

Пошук в новинах   

  
суспільство

 • Проект нових правил благоустрою міста Сокаль
 • Проект нових правил благоустрою міста Сокаль

  Проект нових правил благоустрою міста Сокаль


  Додаток 1
  до рішення  міської ради
  від _________2018   №__


  ПРАВИЛА
  благоустрою території міста Сокаля

  І. Загальні положення.

  1.1. Ці Правила установлюють вимоги щодо благоустрою території міста Сокаля.
  1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про рекламу», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».
  1.3. Правила    благоустрою    території    міста   Сокаля (далі по тексту – Правила) розроблено   на  підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі по тексту – КУпАП), Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про рекламу», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та інших спеціальних нормативно-правових актів, які регулюють питання благоустрою.
  1.4. Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначають комплекс заходів, необхідних   для забезпечення чистоти і порядку в місті, дотримання тиші в громадських місцях та житлових зонах та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності  людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Сокаля всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.
  1.5. Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з КУпАП. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.
  1.6. Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами  є  власники,   керівники  та  інші  посадові  особи  підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, фізичні   особи, а також посадові особи, уповноваженні здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.
  1.7. Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання   цих   Правил здійснюється   відповідальними   посадовими особами за рішенням уповноваженого органу міської ради, а також відповідними спеціалізованими (профільними) службами.


  IІ. Об’єкти та елементи благоустрою.

  2.1. До об’єктів благоустрою міста належать:
  2.1.1. території загального користування:
  - парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 
  - пам’ятки культурної та історичної спадщини;
  -  площі, бульвари;
  - вулиці,  дороги,  провулки, проїзди, пішохідні доріжки;
  - кладовища;
  - інші території загального користування;
  2.1.2. прибудинкові території;
  2.1.3. території   будівель   та   споруд   інженерного   захисту територій;
  2.1.4.території підприємств,  установ, організацій та закріплені  за ними території.
  2.2.  До  об’єктів  благоустрою  можуть  належати   також   інші території в межах міста.

  2.3. Елементами благоустрою міста є:
  - покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
  - зелені насадження;
  - будівлі та споруди, їх фасади;
  - обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
  - обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
  - технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць;
  - засоби та обладнання зовнішньої реклами;
  - ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будівель і пам’ятників;
  - малі архітектурні форми;
  - урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
  - садові лави;
  - вуличні годинники, меморіальні дошки;
  - громадські вбиральні;
  - інші елементи, визначені чинними нормативно-правовими актами.

  ІІІ. Права та обовязки громадян у сфері благоустрою міста

  3.1. Громадяни  у сфері благоустрою міста мають право:

  3.1.1. користуватись об`єктами благоустрою міста;
  3.1.2. брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою території міста;
  3.1.3. вносити на розгляд органу місцевого самоврядування пропозиції з питань благоустрою міста;
  3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз`яснення їх змісту;
  3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об`єктів благоустрою;
  3.1.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров`ю або майну громадян;
  3.1.7. інші права, передбачені чинним законодавством України.

  3.2. Громадяни  у сфері благоустрою міста зобов`язані:

  3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території (додержуватися вимог чинного законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов`язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон);
  3.2.2. дотримуватися Правил благоустрою території міста;
  3.2.3.не порушувати права і законні інтереси інших суб`єктів у сфері благоустрою міста;
  3.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою;
  3.2.5. виконувати інші обов`язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, рішеннями органу місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.


  IV. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності

  4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста мають право:

  4.1.1. брати участь у розробленні заходів з благоустрою;
  4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста;
  4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території міста;
  4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
  4.1.5. вносити на розгляд органу місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста;
  4.1.6. користуватись іншими правами у сфері благоустрою, що передбачені чинними нормативно-правовими актами України.

  4.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста зобов’язані:

  4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі території, закріплені за ними на умовах договору;
  4.2.2. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
  4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
  4.2.4. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);
  4.2.5. у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;
  4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства України;
  4.2.7. здійснювати благоустрій та утримання по периметру території, прилеглої до об’єкту або землекористування, з влаштуванням благоустрою в сучасному стилі, що не суперечить архітектурі будівель, споруд;
  4.2.8. утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;
  4.2.9. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм (фарбування, очищення по мірі забруднення);
  4.2.10. відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані їм земельні ділянки (забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон, за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф).
  4.2.11. розташовувати об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, в тому числі в малих архітектурних формах на територіях об’єктів благоустрою  виключно за погодженням із відповідними органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, органами екологічної безпеки, відповідними виконавчими органами міської ради;
  4.2.12. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

  V. Порядок здійснення благоустрою та утримання території міста

  5.1.Благоустрій території міста здійснюється з урахуванням особливостей такої території відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.
  5.2. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
  5.3.Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до ст.15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативно-правових актів.
  5.4. Благоустрій та утримання парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених міською радою, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.
  5.5. Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
  5.6. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також: Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754; Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279; Правил пожежної безпеки в Україні,затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195; ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»; інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.
  5.7. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.
  5.8. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.
  5.9. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.
  5.10. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»; постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини», Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».
  5.11. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.
  5.12. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги», Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення», ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».
  5.13. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.
  5.14. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.
  5.15. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».
  Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».
  Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».
  Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».
  5.16. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».
  5.17. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.
  Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».
  5.18. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.
  Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.
  5.19. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог: Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712, Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року №28.
  5.20. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними.
  5.21. Утримання зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
  5.22. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

  5.23. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

  5.23.1. Парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.
  5.23.1.1. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля і відпочинку громадян здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.
  5.23.1.2. Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:
  - санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, гілля; встановлення урн та їх очищення (по мірі накопичення) їх миття та фарбування, встановлення сміттєзбірних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів), укладення договорів на вивіз сміття;
  - освітлення територій;
  - озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;
  - відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
  - утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані, належних балансоутримувачу будівель, споруд, конструкцій що розташовані на території парків, рекреаційних зон,  садів,  зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку відповідно до вимог чинного законодавства;
  - встановлення та утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;
  - збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів. Зібране листя вивозиться на спеціально відведені місця. Спалювати листя, гілля категорично забороняється;
  - утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних
   зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та
   відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативно-правових актів.
  5.23.1.3. Пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

  5.23.2. Пам’яток культурної спадщини.
  Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати території пам’ятників культурної спадщини у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог чинного законодавства.

  5.23.3. Доріг, вулиць, провулків.
  5.23.3.1. Власники доріг, вулиць, провулків або уповноважені ними органи повинні
   здійснювати їх експлуатаційне утримання, вимагати від користувачів
   дотримання чинних законодавчих і нормативно-правових актів щодо
   дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил
   користування дорогами і дорожніми спорудами.
  5.23.3.2. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-
   експлуатаційні організації зобов’язані:
  - своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи;
  - контролювати експлуатаційний стан елементів дорожніх об’єктів та усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;
  - контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;
  - вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварій або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами;
  - аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;
  - сповіщати виконавчі органи міської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, про погодно-кліматичні та інші умови;
  - забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.
  5.23.3.3. Власники транспортних засобів, водії зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти сипучих матеріалів, землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу вантажем, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.  
                 
  5.24.4. Парки.
  Вимоги до прибирання території парків полягають у наступному:   
      1) Парк повинен бути обладнаний контейнерами для збирання побутових відходів.
       2) В парку необхідно збирати відходи і опале листя, проводити прибирання, здійснювати полив зелених насаджень.

  5.24.5. Місця для стоянки транспортних засобів.
  5.24.5.1. На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.
  5.24.5.2. Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений відповідним договором або актом.
  5.24.5.3. Забороняється захаращення території місць для стоянки транспортних засобів сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

  5.24.6. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.
  5.24.6.1. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх
   балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики
   відповідно до договору.
  5.24.6.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для
   життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному санітарному, технічному та естетичному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду тощо.
  5.24.6.3. Забороняється наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

  5.24.7. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.
  5.24.7.1. Місця для організації ярмарків та майданчиків для сезонної торгівлі
   утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення
   цих заходів.
  5.24.7.2. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної та виїзної  торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативно-правових актів.
  5.24.7.3. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та
   (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:
  - забезпечити належне утримання території;
  - укласти договір на вивезення побутових відходів зі спеціалізованим підприємством;
  - забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

  5.25. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.
  5.25.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови
   здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до
   затвердженої містобудівної документації, правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.
  5.25.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової та
   прилеглої території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або юридичною особою/фізичною особою, з якою балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.
  5.25.3. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.
  5.25.4. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному чинним законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться уповноваженим виконкомом міської ради органом.
  5.25.5. Заборонено залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах, прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо, що заважає руху транспорту спеціального та спеціалізованого призначення.
  5.25.6. Заборонено перекривати проїзди загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу, виданого в установленому порядку.
  5.25.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами тощо), будівельного сміття, відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, прилеглій території до території житлової та громадської забудови без відповідного дозволу.

  5.26. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, прилеглих до них територій та закріплених за ними територій на умовах договору.
  5.26.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані забезпечувати благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок,  наданих їм на праві власності чи користування, прилеглої до них території відповідно до чинного законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.
  5.26.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог чинного законодавства.
  5.26.3. Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до порушення вимог цих Правил або завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за юридичними особами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності територіях, відповідно до чинного законодавства.

  5.27. Санітарне очищення території міста.
  5.27.1. Санітарне очищення територій населених пунктів повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території міста та у місцях перебування людей за його межами відповідно до схеми санітарного очищення та правил благоустрою.
  5.27.2. Санітарне очищення території міста здійснюється на підставі узгодженої та затвердженої в установленому порядку схеми, включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень виконкому міської ради, чинного законодавства.
  5.27.3.Санітарне очищення територій населених місць здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства на договірних засадах з власниками чи балансоутримувачами об’єктів благоустрою.
  5.27.4. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню та утриманню територій, вчинення протиожеледних заходів:
  1) покриття проїжджої частини міських вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ за кошти міського бюджету покладається на уповноважені виконкомом міської ради органи;
  2) покриття дворів, тротуарів, проїжджої частини міських вулиць, провулків, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, покладається на уповноважені виконкомом міської ради органи;
  3) покриття дворів, тротуарів, проїжджої частини місцевих проїздів, прилеглих до житлового фонду відомств, - покладається на відповідні відомства;
  4) покриття тротуарів, проїжджої частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями покладається на власників або користувачів домоволодінь;
  5) покриття дворів, тротуарів, проїжджої частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються ОСББ покладається на балансоутримувача будівель, ОСББ;
  6) покриття дворів, тротуарів, майданчиків, проїжджої частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності покладається на відповідні підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності,  які є власниками або користувачами таких ділянок;
  7) покриття тротуарів, територій, прилеглих до об’єктів торгівлі, підприємств, установ, організацій  по периметру об’єкту чи землекористування та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єктів господарювання, що утримують або експлуатують вказані об’єкти.
  8) покриття тротуарів, територій, прилеглих до палаток, ларків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі по периметру об’єкту покладається на суб’єктів господарювання, що утримують або експлуатують вказані об’єкти.
  9) територій охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;
  10) територій прилеглих до АЗС по  периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;
  11) територій прилеглих до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів покладається на власників або користувачів гаражів;
  12) прилеглих до гаражних товариств, гаражно-будівельних підприємств, гаражно-будівельних кооперативів, автостоянок по  периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на власників або керівників вказаних підприємств;
  13) прилеглих до господарських та інших споруд по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на власників або користувачів цих споруд.
  14) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних,  тяглових підстанцій,  розподільчих щитів,  розподільчих шаф та інших технічних елементів по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на підприємства, організації, установи, на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
  15) лісопосадок – покладається на балансоутримувача або на уповноважену особу за рішенням виконкому міської ради;
  16) зелених насаджень парків, спортивних, дитячих та інших, рекреаційних та санітарно-захисних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на їх балансоутримувачів, якщо інше не передбачено угодами на здійснення благоустрою;
  17) автобусних, залізничних вокзалів, станцій - покладається на відповідні суб’єктів господарювання або інших осіб, що утримують майно вокзалів, станцій на балансі, по  периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці;
  18) ринків – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, фізичні особи  - суб’єкти підприємницької діяльності, що утримують майно ринків на балансі по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці;
  19) моста – покладається на балансоутримувача.
  20) рішенням виконкому міської ради за підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути закріплені для прибирання та утримання інші території в межах міста.
  5.27.5.  На територіях, які належить прибирати-підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов’язані проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
  1) регулярно прибирати від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, льоду. При цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності);
  2) забезпечувати вивезення сміття, бруду, будь-яких відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
  3) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати;
  4) регулярно знищувати бур’яни, скошувати високу траву, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення у спеціально відведені місця;
  5) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;
  6) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;
  7) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;
  8) не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;
  9) здійснювати з додержанням встановлених норм та правил утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
  10) проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.
  5.27.6. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:
  1) підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що утримують, експлуатують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами.
  2) підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють будь-яку із видів діяльності, -зобов’язані  біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг, встановлювати урни для сміття.
  3) підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів.
  4) інші юридичні особи - відповідно до вимог цих Правил.
  5) громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані юридичними особами, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог чинного законодавства.
  5.27.7. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:
  1) Підмітання та зсув снігу.
  Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення.
  2) Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати (обробляти) тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми, речовинами, що виключають ковзання.
  3) Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають (обробляють) піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами, реагентами юридичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.
  4) Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов’язані укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.
  5.4.7.1. Забороняється вивезення снігу, льоду у місця, які не призначені для цього.
  5.27.8. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, громадян.
  Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.
  Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.
  5.27.9. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.
  5.27.9.1. На об’єктах благоустрою забороняється:
  1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому чинним законодавством порядку;
  2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
  3) пошкоджувати або знищувати зелені насадження;
  4) вивозити, виносити, викидати та/або звалювати в не відведених для цього місцях будь-які відходи, траву, гілля, деревину, листя, сніг тощо, влаштовувати несанкціоновані звалища;
  5) забруднювати довкілля, місця загального користування та інші території будь-якими відходами, сміттям, лушпинням від насіння, недопалками тощо;
  6) спалювати будь-які відходи промислового, побутового  або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо;
  7) встановлювати самовільно тимчасові або постійні огорожі та відгородження;
  8) перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу, виданого в установленому порядку.
  9) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
  10) складувати будівельні та інші матеріали, конструкції, будь-які відходи, накопичення снігу та льоду та інше, крім випадків передбачених цими Правилами;
  11) захаращувати територію будь-якими матеріалами, конструкціями, будь-якими відходами та інше.
  12) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання будь-яких відходів;
  13) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;
  14) виливати рідину, викидати будь-які відходи, будівельні матеріали, здійснювати очистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон, сходів та дахів будинків, споруд;
  15) наклеювати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки та інші інформаційно-довідкові матеріали у невизначених спеціально для цього місцях;
  16) встановлювати самовільно об’єкти (будь-які конструкції) зовнішньої реклами та торгівлі тощо;
  17) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
  18) підключатися самовільно до будь-яких мереж та комунікацій;
  19) займати самовільно земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;
  20) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
  21) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
  22) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
  23) засмічувати, забруднювати водні об’єкти та водні ресурси та їх захисні смуги;
  24) перевищувати  норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;
  25) вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;
  26) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту
  27) інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.
  5.27.10. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів.
  Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених).  
  5.27.11. Вимоги щодо утримання тварин.
  Власники собак, котів і інших тварин зобов’язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил їх утримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.
  5.27.11.1. При поводженні з тваринами не допускається:
  1) використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;
  2) примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;
  3) нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
  4) використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо;
  5) при проведенні больових процедур обов’язкове застосування знеболюючих препаратів.
  5.27.11.2. Забороняється:
  1) примушування до нападу одних тварин на інших;
  2) проведення генетичних змін на тваринах;
  3) інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.
  5.27.11.3. Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах:
  1) жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;
  2) забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
  3) заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними;
  4) заборона жорстоких методів умертвіння тварин;
  5) відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
  5.27.11.4. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.
  5.27.11.5. Власники або утримувачі собак, котів та інших тварин зобов’язанні:
  1) про наявність собак застерігати відповідною табличкою, що вивішується на огороджену територію (при вході).
  2) не допускати, щоб собаки, коти забруднювали місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях.
  3) негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, або домашньої тварини.
  4) виводити собак на вулиці та інші території загального користування з обов’язковим забезпеченням безпеки людей тільки на короткому повідку і в наморднику (крім собак дрібних порід).
  5) перевезення собак і котів усіма видами громадського транспорту з додержанням Правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей і наявності намордника, короткого повідка.
  5.27.11.6. Особа, яка супроводжує (вигулює) тварину, зобов’язана забезпечити:
  1) безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
  2) безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
  3) безпеку дорожнього  руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом  безпосереднього контролю за її поведінкою.
  При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
  5.27.11.7. Власникам або утримувачам собак, котів та інших тварин забороняється:
  1) Жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, залишати бездоглядними, або безцільно знищувати їх.
  2) Викидати трупи собак, котів та інших тварин, або захоронювати їх у невідведених для цього місцях.
  5.27.11.8. Правила поводження з домашніми тваринами, що виключають жорстокість.
  При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов’язана:
  1) дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;
  2) надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи;
  в) забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
  3) забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);
  4) негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині;
  5) негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила ушкодження здоров’ю людині, у ветеринарну установу для огляду;
  5.27.11.9. Умертвіння тварин допускається:
  1) для одержання господарсько-корисної продукції;
  2) для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
  3) при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;
  4) за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
  5) за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.
  5.27.11.10. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
  1) умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
  2) забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;
  3) умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

  VI. Вимоги до утримання елементів благоустрою міста. Загальні положення.
   
  6.1. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів
  6.1.1. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.
  6.1.2. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням чинного законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

  6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою
  6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно чинного законодавства та цих Правил.
  6.2.2. Утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, газонами, квітниками, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами, захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, обрізання крони дерев, санітарне очищення об’єкту благоустрою.
  6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого/державного бюджету в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів.
  6.2.4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, видалення сухостійних, фаутних та аварійних дерев є:
  1) на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об’єктів;
  2) на територіях підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та прилеглих територіях – вказані особи;
  3) на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, та прилеглих до них ділянок – забудовники чи користувачі (власники) цих територій;
  4) на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники;
  5) на прибудинкових територіях співвласників багатоквартирного будинку - співвласники багатоквартирного будинку.
  6.2.5. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності проводяться силами і коштами цих осіб або на договірних засадах з уповноваженим на те органом.
  6.2.6. Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, в парках повинен проводитися їх балансоутримувачами або спеціалізованими підприємствами, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, на умовах договору з балансоутримувачем.
  6.2.7. Місця посадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.
  6.2.8.  На території зелених насаджень забороняється:
  1) складувати будь-які матеріали;
  2) влаштовувати звалища сміття, снігу, льоду тощо;
  3) будь-яке будівництво, розміщення малих форм архітектури без наявності відповідних документів;
  4) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
  5) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
  6) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;
  7) пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;
  8) ловити птахів і звірів та стріляти у них;
  9) засмічувати і засипати водоймища;
  10) збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;
  11) висаджувати, зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання встановленого порядку.

  6.3. Порядок видалення та пересаджування зелених насаджень.
  6.3.1. Видалення (знесення) дерев, кущів, газонів і квітників на території  міста, відповідно до чинного законодавства, здійснюється у разі:
  1) реалізації генерального плану розвитку міста;
  2) реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;
  3) знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослих дерев;
  4) ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;
  5) відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
  6) проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
  7) досягнення деревом вікової межі;
  8) провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
  9) ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
  6.3.2. Видалення та пересаджування дерев, чагарників, газонів, квітників, тощо на території міста здійснюється лише у разі наявності спеціального дозволу.
  6.3.4. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю людей чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням відповідного акта.
  6.3.5. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній земельній ділянці здійснюється за рішенням власника земельної ділянки.
  6.3.6. Формування та омолодження шляхом обрізування дерев не є видалення зелених насаджень.
  6.3.7. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягаються до відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому чинним законодавством розмірі та порядку.

  6.4. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів
  6.4.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів.
  6.4.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх балансоутримувачів або осіб на  яких ці обов’язки покладені відповідно договору.

  6.5. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд
  6.5.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного
   захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами
   відповідно до закону, цих Правил та інших нормативно-правових актів.
  6.5.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту
   територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та
   паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд,
   забезпечити їх належну та безпечну роботу.

  6.6. Порядок утримання пам’яток культурної спадщини
  6.6.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної спадщини, пам’ятки в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог чинного законодавства.
  6.6.2. У разі, коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані привести цю пам’ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).
  6.6.3. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах.
  6.6.4.Забороняється будь-яка діяльність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, що створює загрозу пам’ятнику культурної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.
  6.6.5. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, перемішувати (переносити) на інші місця пам’ятники культурної спадщини, пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці.
  6.6.6. Діяльність, підприємств,установ, організацій, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, яка негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення), зобов’язані вжити заходи для запобігання такій загрозі.

  6.7. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин
  6.7.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний, естетичний стан.
  6.7.2. Освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати нормам чинного законодавства.

  6.8. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку
  6.8.1. Утримання в належному естетичному та технічному стані обладнання та елементів дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.
  6.8.2. Утримання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку та інших майданчиків здійснюється з додержанням санітарних та технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними.
  6.8.3. Обладнання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку підтримуються у справному технічному стані та підлягають регулярному обстеженню та своєчасному ремонту.

  6.9. Порядок утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності
  6.9.1.Забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм.
  6.9.2.Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності здійснюється їх користувачами.
  6.9.3. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття.
  6.9.4.Підключення малих архітектурних форм до мереж та комунікацій здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж та комунікацій.
  6.9.5. Забороняється під час експлуатації малих архітектурних форм пошкоджувати або знищувати зелені насадження, якщо інше не передбачено узгодженим рішенням/висновком.

  6.10. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами
  6.10.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом міської ради порядку.
  6.10.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на міській території, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих уповноваженим органом виконкому міської ради в установленому порядку.
  6.10.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, Правил благоустрою території міста.
  6.10.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди).
  6.10.5.Забороняється проведення робіт з розташування рекламного засобу, реклами з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу, реклами), в тому числі при короткостроковому розміщенні рекламного засобу, реклами.
  6.10.6. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.
  6.10.7. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не засліплювати учасників дорожнього руху, а також не освітлювати квартири житлових будинків.
  6.10.8. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.
  6.10.9. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.
  6.10.10. Забороняється вчиняти дії по організації, розміщенню реклами, будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо безпосередньо на фасадах будинків, будівель, споруд та їх елементів, на парканах, огорожах, стовпах, конструкціях (крім дошок оголошень), деревах, водостічних трубах та інших не відведених для цього місцях. Також, особи причетні до організації та розміщення реклами несуть відповідальність за діяльність, що призвела до розміщення реклами, будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо у невідведених для цього місцях.
  6.10.11. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному технічному та естетичному стані з забезпеченням їх постійного прибирання та впорядкування.
  6.10.11. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному та естетичному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, постійним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.
  6.10.12. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе власник рекламного засобу (якщо інше не передбачено договором) згідно з чинним законодавством.
  6.10.13. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом міської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
  6.10.14. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Сокалі, Правил благоустрою території міста (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом міської ради.
  6.10.15. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому чинним законодавством порядку.

  6.11. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху
  6.11.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснюють підприємства, визначені виконавчими органами міської ради.
  6.11.2. Використання та утримання вказаних у цьому пункті елементів благоустрою здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.
  6.11.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.
  6.11.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху необхідно у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  6.12. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, лав, меморіальних дощок та інших)
  6.12.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою відповідно до вимог чинного законодавства.
  6.12.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на уповноважений виконком міської ради орган.

  6.13. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт
  6.13.1. Суб’єкти у сфері будівництва зобов’язані забезпечити утримання, очищення від засмічення, забруднення земельних ділянок, виділених під будівництво, будівельних майданчиків, та прилеглу до них територію, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.
  6.13.2. Замовники, підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни у сфері будівництва зобов’язані:
  1) утримувати в належному стані (здійснювати прибирання, покіс трави тощо) та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;
  2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;
  3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу виданого уповноваженим виконкомом міської ради органи. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу без належного та якісного відновлення благоустрою території;
  4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів техніки безпеки та проти пилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож, інше);
  5) встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;
  6) проводити будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;
  7) прибирати на територіях прилеглих до будівельних майданчиків або місць проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт, залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі зазначених робіт;
  8)вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів (шляхом встановлення додаткових бортів та тенту) і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;
  9) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;
  10) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
  11) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок.
  6.13.3. Порядок проведення земляних та інших робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою включає в себе:
  6.13.3.1. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі дозволу на тимчасове погіршення благоустрою (складування будівельних та інших матеріалів, будівельних відходів на території земель територіальної громади міста), аварійного або планового ордера на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається уповноваженим виконкомом міської ради органом.
  6.13.3.2. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою, які виконуються без отримання ордеру, вважаються самовільними, виконання таких робіт заборонено. Ордер на такі роботи видає та супроводжує уповноважений міськвиконкомом орган.
  6.13.3.3. Аварійні роботи мають право виконувати тільки відповідні спеціалізовані підприємства.
  6.13.3.4. Порядок проведення земляних та інших робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою на території міста повинен проводитись з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України №870 від 30.10.2013р. «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення обєктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

  6.14. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів
  6.14.1. Організатори або замовники виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів, зобов’язані в місцях проведення вказаних заходів забезпечити додержання чистоти та порядку, шляхом заключення договорів на прибирання території та вивіз сміття з уповноваженим виконкомом міської ради органом, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів).
  6.14.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення санітарних норм, організатори або замовники зобов’язані забезпечити наявність необхідної кількості контейнерів та урн для збору сміття.
  6.14.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада в особі її управлінь та комітетів, розпорядженням міського голови або рішенням міської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень.
  6.14.4. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів та погоджень.
  6.14.5. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з’їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог чинного законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

  6.15. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг
  6.15.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).
  6.15.2 Підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності,  що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.
  6.15.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності або сфери послуг територіях, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.
  6.15.4. Забороняється розміщення та діяльність об’єктів у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та побуту без наявності відповідних погоджень та  дозвільних документів, визначених діючим законодавством.
  6.15.5. Обов’язковою умовою отримання погодження відповідних виконавчих органів міської ради розміщення на території об’єктів благоустрою закладів торгівлі, послуг, громадського харчування та побуту суб’єкту господарювання є укладення договору на вивіз ТПВ з спеціалізованим підприємством.

  6.16. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власниками та/або користувачами тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг
  6.16.1. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:
  - забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;
  - утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;
  - у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;
  - дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.
  6.16.2. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:
  - розміщувати споруди та об’єкти;
  - смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
  - спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;
  - скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;
  - встановлювати намети;
  - випасати худобу та свійську птицю;
  - скидати сніг.

  6.17. Порядок здійснення благоустрою, утримання територій автостоянок
  6.17.1. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:
  - очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);
  - систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;
  - забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх протиожеледними матеріалами;
  - утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);
  - забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);
  - забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;
  - утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);
  - забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;
  - утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;
  - утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;
  - утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.
  6.17.2. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.
  6.17.3. Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

  VII. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів.

  7.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.
  Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих Правил.
  Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою
  В = Пз х Сбв,
  де Пз - загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;
   Сбв - базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.
  7.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
  7.2.1.забезпечення постійного прибирання:
  - сміття;
  - побутових відходів;
  - бруду;
  - опалого листя;
  - снігу;
  - з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) – до бордюрного каменю.
  7.2.2. забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами.
  7.2.3. регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі необхідності їх миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані.
  7.2.4. регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;
  7.2.5. утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані.
  7.2.6. очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях.
  7.2.7. спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан.
  7.2.8. регулярне знищення бур’янів, скошення трави, заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення.
  7.2.9. регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення.
  7.2.10. здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів.
  7.2.11. вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення.
  7.2.12. проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев.
  7.2.13.усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини.
  7.2.14. усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
  7.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.
  Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.
  7.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.
  Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.
  Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.
  На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки, відключення освітлення у темний час доби забороняється.

  VIII. Вимоги щодо поводження з відходами.

  8.1. Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил.
  8.2. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
  8.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території.
  8.4. Збирання та  перевезення  побутових  відходів  у межах певної території здійснюються  юридичною особою,  яка уповноважена  на  це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.
  8.5. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками.
  8.6. Роздільне збирання побутових відходів є пріоритетним напрямком санітарного очищення та обов’язкове на об’єктах з відособленою територією.
  8.7. Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.
  8.8. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
  8.9. У разі застосування планово-поквартирної системи збирання побутових відходів споживачі самостійно завантажують побутові відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком. Забороняється виставляти та складувати побутові відходи за межами приватного домоволодіння завчасно (раніше однієї години) до прибуття сміттєвозу.
  8.10. Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов’язані інформувати населення про графік перевезення побутових відходів.
  8.11. В місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства.
  8.12. На період проведення масових громадських заходів (концерти, змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити контейнерами для зберігання побутових відходів та санітарно-технічними приладами (туалети, інше).
  8.13.  Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що виключають можливість їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження.
  8.14. Видалення побутових відходів обов’язково повинно включати їх оброблення (перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної сировини та неутилізованої складової до місць чи об’єктів утилізації, знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.
  8.15. Під час обрання схеми санітарного очищення перевага надається пропозиціям, що передбачають більший ступінь перероблення чи утилізації побутових відходів.
  8.16. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів на території міста заборонено, за винятком отриманого дозволу та на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах.
  8.17. Вивіз твердих та рідких побутових відходів безпосередньо на поля, городи тощо заборонено.
  8.18. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, у разі стійкого забруднення – промивати.
  8.20. Власники, наймачі, користувачі у тому числі орендарі будинків розташованих в мікрорайонах приватної забудови для запобігання забруднення території сміттям зобов’язанні збирати побутові відходи.
  8.21. Підприємства, організації, установи,  фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані забезпечити розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
  8.22. Підприємствам, організаціям, установам, закладам фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, фізичним особам суворо забороняється створювати звалища та скидати будь-які відходи, у балки, яри тощо на території міста.
  8.23. Власник чи балансоутримувач контейнерів для зберігання побутових відходів повинні проводити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання МОЗ України в цій сфері.
  8.24. Забороняється заповнювати контейнерні ємкості для збору ТПВ палаючими або тліючими відходами, снігом, льодом, великогабаритними предметами, а також відходами, що можуть псувати контейнери та спецавтотранспорт;
  8.25. На території приватного домоволодіння місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів визначають самі домовласники.

  IX. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування.

  9.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Типовими правилами.
  9.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.
  9.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.
  9.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.
  9.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.
  Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

  Х. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій.

  10.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів», Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483, ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».
  10.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

  ХІ. Вимоги до санітарного очищення території.

  11.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах міста здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це Сокальською міською радою на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.
  11.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.
  11.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог: Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895, Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013), інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.
  11.4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення міста місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
  11.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.
  11.6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території в межах міста, зобов’язані:
  - мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;
  - прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;
  - негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;
  - повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;
  - очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;
  - очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

  ХІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні.

  12.1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку до цих Правил.

  ХІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм.

  13.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
  13.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.
  Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.
  13.3. Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.
  13.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.
  13.5. Розміщення тимчасових споруд (далі по тексту – ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.
  13.6. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.
  13.7. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

  XIV. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

  14.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».
  Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року №56.
  14.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
  14.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється міською радою.
  14.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.
  14.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).
  14.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

  ХV. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою міста.

  15.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.
  15.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
  15.3. Функція зі здійснення контролю за станом благоустрою міста Сокаля та за виконанням вимог цих Правил, покладається на головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Сокальської міської ради.

  ХVI. Порядок здійснення громадського контролю у сфері благоустрою міста.

  16.1. Питання громадського контролю у сфері благоустрою міста регулюється ст.41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
  16.2. Громадський контроль у сфері благоустрою міста може здійснюватись громадськими інспекторами благоустрою згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
  16.3. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

  ХVII.Відповідальність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, громадян за порушення Правил благоустрою території міста Сокаля
   
  17.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Сокальської міської ради.
  У разі невиконання або порушення суб’єктами господарської діяльності, передбачених Правилами вимог та обов’язків, органи місцевого самоврядування можуть передавати за необхідності матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури, порушують питання про призупинення дії або анулювання наданої раніше дозвільної документації.
  17.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою притягаються особи, винні у:
  1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;
  2) проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
  3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;
  4)  порушенні правил благоустрою території міста;
  5) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;
  6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою міста;
  7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою міста;
  8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;
  9) забрудненні (засміченні) території міста;
  10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста;
  -порушенні цих Правил, зокрема:
  • завантаження контейнерів для ТПВ будівельними відходами, металобрухтом;
  • несвоєчасне прибирання території, у тому числі прилеглої та закріпленої, відповідно до розпорядження міського голови чи рішення виконавчого комітету;
  • забруднення території при перевезенні відходів, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів;
  • несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків;
  • несвоєчасне вивезення будівельних відходів з будівельних майданчиків;
  • відсутність укладеного договору на вивезення побутових відходів та сміття суб’єктами господарювання та фізичними особами – власниками(користувачами) індивідуальної забудови;
  • засмічення місць загального користування;
  • витоки води, фекалій та стоків на впорядковані території;
  • несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць;
  • посипання тротуарів хімічними речовинами;
  • миття, заправку, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах та у необладнаних для цього місцях;
  • складування грунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без дозволу;
  • складування тари, конструкцій, виробів на вулицях, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу;
  • відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів;
  • наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі; зупинку та стоянку автотранспортних засобів, яка ускладнює або унеможливлює утримання об’єктів благоустрою тощо;
  • забруднення території, вулиці, тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі;
  • відсутність освітлення розкопаного місця;
  • відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій;
  • відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної документації або проекту виконання робіт;
  • відсутність урн для сміття на об’єктах, вказаних у цих Правилах;
  • забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою;
  • забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу).
  • самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація;
  • розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах, тощо без дозволу та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів;
  • спалювання на території населених пунктів опалого листя, сухої рослинності, будь-яких промислових, будівельних та побутових відходів.
  11)  інших випадках, передбачених законодавством та цими Правилами.
  17.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою.
  У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.
  17.4. Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил, у разі: протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою; пошкодження чи знищення елементів благоустрою при ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою, здійсненні ремонту інженерних мереж, видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників, прокладанні нових інженерних мереж, виконанні інших суспільно необхідних робіт.
  17.5. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

  XVIII. Контроль у сфері благоустрою території міста.

  18.1. Контроль у сфері благоустрою міста спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.
  18.2. Контроль за станом благоустрою міста Сокаля, виконанням цих Правил, здійснює виконавчий комітет міської ради, в тому числі посадові особи, призначені рішенням виконавчого комітету та  КП «Сокальжитлокомунсервіс».
  18.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
  18.4. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Типових правил та правил благоустрою населеного пункту, затверджених органами місцевого самоврядування, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.
  18.5.  Уповноважена особа контролюючого органу, яка під час перевірки об’єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
  18.6.  При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.
  18.7.  У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.
  Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
  Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.
            У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
  При складанні протоколу правопорушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.
  Особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів.
  Після складення протоколу, він надсилається на розгляд до  адміністративної комісії   за місцем проживання порушника.
  18.8. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п‘ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.
  На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.
  За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.
   Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.
  18.9.  Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку, визначеному законодавством та цих Правил.
         

                                                                                                                         Додаток    до Правил благоустрою  території міста Сокаля

                 МЕЖІ  утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій


  № з/п -  Прилегла територія  - Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території  - Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше) 
   1  - Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ  - Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  - 20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці
  2  - Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам  - Власники або користувачі земельних ділянок  - 20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці
  3 - Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури -  Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти  - 15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці
  4 -  Території, прилеглі до автозаправних станцій -  Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти -  50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
  5 - Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності  - Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти  - 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
  6 - Території, прилеглі до колективних гаражів - Гаражно-будівельні кооперативи - 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
  7 - Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій - Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти - у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці
  8 - Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі - Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах - у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці
  9 - Майданчики для паркування - Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування - 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці
  10 - Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами - Балансоутримувачі штучних споруд - 10 м від периметру споруд
  11 - Контейнерні майданчики - Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики - 5 м від периметру споруди
  12 - Території, відведені під проектування та забудову - Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться - 20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці


  Секретар міської ради                                                           Ігор СИДОР

  Міська рада
  Сокальська міська рада

  якщо Ви хочете додати, заперечити чи обговорити
  напишіть адміністратору: заповніть HTML форму

  RAM counter
  додому
  написати вебмайстру http://www.sokal.lviv.ua
  Всі права застережено 2005
  08:00, 19 березня 2019 року
  При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на Сокаль і Сокальщина обов'язкове.
  Адміністрація порталу не несе відповідальності за зміст рекламних та інформаційних повідомлень і не завжди поділяє погляди авторів публіцистичних матеріалів
  8-066-37-90-464