** неофіційна сторінка про м.Сокаль і Сокальський район
Зробити сторіку домашньою
Перейти на головну  - www.sokal.lviv.ua  /Сокаль і Сокальщина/
контактипро нас, про проект
книга гостей
Фотогалерея

Відеокаталог

Нам цікаво знати:Безкоштовні точки доступу до мережі інтернет від Інтернет та сервіс провайдер

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Google


 
 

Сокаль і Сокальщина :: фонди

Сокальський районний центр соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді

Сокаль і Сокальщина :: фонди

ПОЛОЖЕННЯ
про Сокальський районний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді

1. Сокальський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ядітимолоді, Держсоцслужби, рішеннями Сокальської райдержадміністрації та районної ради, наказами ЛОЦСССДМ, а також цим положенням .

3. Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

4. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

5. Центр утворюється, реорганізовується і ліквідовується Сокальською районною державною адміністрацією і належить до сфери її управління. З питань проведення спільних заходів і програм координація щодо їх реалізації покладається на відділ у справах сім’ї та молоді.

6. Основними завданнями Центру є:
1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;
2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
3) залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

7. Центр:

1) забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;
2) здійснює соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;
3) проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя;
4) здійснює соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі, які постраждали від насильства в сім'ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;
5) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8. Центр під час виконання покладених на нього завдань:
- взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;
- сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально - значущих ініціатив і проектів;
- залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;
- здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;
- сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;
- веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;
- проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;
- залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Центр має право:
1) вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;
3) утворювати спеціалізовані формування (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків, центр соціально-психологічної допомоги, центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба "Телефон довіри", інформаційно-ресурсний центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо), типові положення про які затверджує Мінсім'ядітимолодь;
4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції центру;
6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

10. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

11. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади головою Сокальської райдержадміністрації, за погодженням з Львівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

12. Директор центру:
- керує діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- визначає ступінь відповідальності його працівників;
- затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;
- затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;
- видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
- розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;
- утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру, проводить атестацію державних службовців;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;
- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13. Положення про Центр затверджується головою Сокальської районної держадміністрації за погодженням з Львівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

14. Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

15. Сокальська районна державна адміністрація та районна рада забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

16. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.

17. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджуються Сокольською райдержадміністрацією відповідно до структури та штатів, які визначаються Мінсім'ядітимолоддю за погодженням з Мінфіном.

18. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

 

 


 

 

Головна

Положення

Звіт за перше
півріччя 2007 року

 

Тематична добірка новин:

20.08.2022 19 серпня в с.Опільсько громада святкувала 130-річчя храму, а також в рамках реалізації проєкту "Екстренне реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022" відкрили та освятили Будинок Милосердя. ....більше

22.07.2021 Громадські слухання щодо спортивного майданчика по вул. Б.Хмелницького ....більше

22.07.2021 Громадські слухання щодо влаштування виробничого підприємства по вул.Яворницького в м.Сокаль ....більше

21.07.2021 Планується капітальний ремонт стадіону «Сокіл» ....більше

21.07.2021 Відбувся комісійний виїзд щодо облаштування сервісної зони на під’їзді до міжнародного автомобільного пункту пропуску ....більше

23.05.2021 Що робити, якщо «припече» під час прогулянки в Сокалі?....більше

14.05.2021 ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ПОВЕРНУТИ ГРОМАДІ МАЙЖЕ МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ ЗА НЕПРИДАТНІ ШКІЛЬНІ ПАРТИ ....більше

05.05.2021 На території Сокальщини два мости перебувають в аварійному стані ....більше

05.05.2021 Благодійної акції "Великодній кошик"....більше

19.04.2021 Хто змінив герб Сокаля? ....більше


RAM counter
додому
написати вебмайстру http://www.sokal.lviv.ua
Всі права застережено 2005
09:49, 27 січня 2023 року
При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на Сокаль і Сокальщина обов'язкове.
Адміністрація порталу не несе відповідальності за зміст рекламних та інформаційних повідомлень і не завжди поділяє погляди авторів публіцистичних матеріалів
+380686916567